1průmyslový objektbuilding=industrial
2zemědělská usedlostbuilding=farm_auxiliary
3objekt k bydleníbuilding=residential
4objekt lesního hospodářství
5objekt občanské vybavenostibuilding=civic
6bytový důmbuilding=residential
7rodinný důmbuilding=house
8stavba pro rodinnou rekreaci
9stavba pro shromažďování většího počtu osobbuilding=civic
10stavba pro obchodbuilding=commercial
11stavba ubytovacího zařízeníbuilding=hotel
12stavba pro výrobu a skladováníbuilding=warehouse
13zemědělská stavbabuilding=barn
14stavba pro administrativubuilding=commercial
15stavba občanského vybaveníbuilding=civic
16stavba technického vybaveníbuilding=industrial
17stavba pro dopravubuilding=transportation
18garážbuilding=garage
19jiná stavba
20víceúčelová stavba
21skleníkbuilding=greenhouse
22přehradawaterway=dam
23hráz přehrazující vodní tok nebo údolíwaterway=dam
24hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením při povodnibarrier=wall
25hráz ohrazující umělou vodní nádržbarrier=wall
26jezwaterway=weir
27stavba k plaveb.účelům v korytech nebo na březích vod.tokůbuilding=transportation
28stavba k využití vodní energie (vodní elektrárna)building=industrial
29stavba odkaliště